Please select your question category

View all frequently asked questions

Preguntes relacionades amb altes/baixes, domiciliacions, contacte, ...

Un cop sapigueu que teniu plaça, per tal de formalitzar les inscripcions cal omplir per cada alumne/a la següent documentació i fer-la arribar a l’AMPA:

 1. Document de compromís i autorització d’activitats esportives .
 2. Document d’inscripció a l’activitat o servei .
 3. Document d’autorització d’activitats de pares i mares de l’AMPA.
 4. Full bancari de domiciliació SEPA (només per a alumnes nous o canvis de dades).
 5. Full de petició de dades d’alumnes (només per a alumnes nous).

Cal lliurar tota la documentació a la bústia o a la secretaria de l’AMPA.

Els fulls d’inscripció estan disponibles a la nostra web, en el següent enllaç: www.ampajoanot.cat/documentacio/category/fulls-inscripcions

En el cas de menjador, tot i que el curs anterior els nens fossin fixes, cal renovar la inscripció.

Tot i que estigueu segurs que els vostres fills no es quedaran mai al menjador, cal que ompliu els fulls per tal de poder fer ús del menjador un sol dia de forma esporàdica per causa d'imprevistos.

RECORDEU que per fer efectives les inscripcions cal omplir per cada alumne: el full d’inscripció de l’AMPA i el full d’inscripció del proveïdor corresponent a l’activitat. L’alumne que no tingui omplerts tots els fulls no es podrà quedar a l’activitat o servei.

Si una vegada començat el curs, voleu apuntar als vostres fills a alguna de les activitats que gestiona l’AMPA, caldrà que:

 1. Envieu un correu a info@ampajoanot.cat preguntant si queden places lliures
 2. En cas afirmatiu, caldrà que lliureu al despatx de l’AMPA el formulari corresponent

Podeu trobar els formularis a la web de l’AMPA:
www.ampajoanot.cat/documentacio/category/fulls-inscripcions

Si el que voleu és donar de baixa els vostres fills/es a alguna de les activitats que gestiona l’AMPA, serà imprescindible tramitar la baixa de forma presencial a la secretaria de l’AMPA, on per tal de formalitzar-la s’omplirà i signarà el document de baixa d’activitat.

IMPORTANT: no es consideren baixes efectives els avisos per correu electrònic o telèfon. La
baixa s’ha de comunicar abans del dia 25 del mes en curs.

Trobareu l’horari d’atenció del despatx de l’AMPA al peu d'aquesta web i els fulls de baixa aquí.

 • Es faran per domiciliació bancària
 • Les quotes de l’AMPA que es cobraran mitjançant domiciliació bancària són
  • Tallers matinals - País de Follets (bimensual)
  • Activitats extraescolars (segons el Calendari de Cobraments)
  • Activitats per a mares i pares (segons el Calendari de Cobraments)
  • Excursions: aportació anual de les famílies per tal que els alumnes puguin realitzar les activitats proposades pel Claustre i aprovades pel Consell Escolar (L’AMPA sols gestiona el cobrament en nom de l’escola, fraccionat en dues quotes)
 • En cas d’impagament: l’alumne no es podrà quedar a l’activitat i sortirà amb la resta d’alumnes que surten d’escola en l’horari habitual.
 • Rebuts retornats: l’import de les despeses per retornar un rebut és de 2€.
 • Trobareu el Calendari de Cobraments dels serveis de l'AMPA aquí.

A la web trobareu l’import a pagar per família i el dia i hora per la recollida i venda de material (llibres, bates, roba esportiva, bosses, etc.). Si us heu donat d’alta a la llista de correu de l'AMPA (mireu l'apartat COMUNICACIÓ d'aquestes FAQ), us avisarem per correu electrònic de quan estarà penjada aquesta informació.

Les bates de Talla 10 (9-10 anys) i Talla 12 (11-12 anys) hauran de ser per encàrrec. El dia de la venda hi haurà mostres de totes les talles per emprovar.

Els nens que comencin EI3, no caldrà que comprin la motxilla, ja que l'AMPA els hi regala, pintada pels nens de 3er curs.

Per fer el canvi de la domiciliació dels rebuts de les activitats que gestionem, cal que passeu pel despatx de l'AMPA durant l’horari que trobareu al peu d'aquesta web

Preguntes freqüents sobre el sistema de gestió AMPAsoft

Rebràs un correu de "noreplayampajoanotalisanda@ampasoft.net" on se’t donarà un enllaç, en el qual has d’introduir el teu usuari (correu electrònic on has rebut aquest e-mail, que és el que figura en la nostra base de dades) i inventar-te una contrasenya.

A partir d’aquest moment ja pots entrar sempre que vulguis en el teu compte d’AMPAsoft, bé directament o a través de  l’apartat AMPAsoft de la web de l’AMPA.

El teu usuari és el correu que vas facilitar a l’AMPA en el seu dia i on reps el butlletins i comunicats de l’AMPA.

Accedeix directament, a través de la web, al portal d’AMPAsoft i posant el teu usuari, veuràs a baix a l’esquerra el “Recupera contrasenya”, prem-ho i en el teu correu rebràs un nou vincle per crear una nova contrasenya.

Pots també accedir directament a la pàgina per recuperar la contrasenya aquí.

Accedeix directament, a través de la web, al portal d’AMPAsoft i posant el teu usuari (correu electrònic), veuràs avall a l’esquerra el “Recupera contrasenya”, prem-ho i en el teu correu rebràs un nou vincle per crear una nova contrasenya i poder-te donar d’alta.

Aquelles dades que figuren dins l’apartat Associats:

• Pares / Mares / Tutors: Feu especial atenció als telèfons de contacte i dades bancàries. En el cas que vulgueu modificar alguna dada, cal que us poseu en contacte amb info@ampajoanot.cat, doncs no podeu modificar directament les vostres dades.

• Famílies: Si feu clic a la lupa podreu revisar la informació econòmica que figura actualment a l’AMPA (pagament quotes i extraescolars)

Envia un mail a info@ampajoanot.cat amb les dades per que el puguem donar d’alta. És imprescindible que ens diguis el nº de DNI del nou tutor, sinó l’aplicació no l’accepta.

 1. Fes clic a l’accés directe que trobaràs a la pàgina d’inici, o a través de l'apartat Families al menú Associats
 2. Fes clic a “Realitzar preinscripcions”
 3. Tria l’alumne (si teniu més de dos fills/filles, primer heu de fer la preinscripció d’un i després de l’altre o altres)
 4. Un cop hagis triat el fill/a, només veuràs a pantalla les activitats extraescolars a les que es pot preinscriure (les destinades a la seva franja d’edat)
 5. Marca les activitats extraescolars a les que vulguis inscriure’l
 6. Per validar la preinscripció, ves a dalt a l’esquerra i clica el botó “Realitzar preinscripció”, s’obrirà una finestra que t’informarà de les preinscripcions realitzades. Si és correcte, prem “Validar”.
 7. Has de rebre un correu electrònic de recepció de la preinscripció de cada una de les activitat extraescolars. En aquest correu s’assigna un número de preinscripció (en el cas de més demanda que oferta de places, aquest número serà el teu número pel sorteig).
 8. Un cop validades les preinscripcions, rebreu un correu confirmant la vostra preinscripció o posant-vos en llista d’espera.

Temes relacionats amb la gestió del menjador

 • El menjador escolar és un servei que ofereix una solució a les famílies durant la franja del migdia.
 • La gestió del servei la porta a terme l’AMPA del centre, la qual té subcontractada una empresa externa, per realitzar el servei. El servei l’ofereix Vallés de Serveis a Escoles S.L., en endavant, Campos Estela.
 • El centre compta amb cuina pròpia
 • Horaris del Servei :
  • Inici: el mateix dia que comença el curs.
  • Horari: de 12.30h a 15.00h
  • Horaris els dies de jornada intensiva: de 13:00 a 15:30 hrs
 • Preus: 6,20€/àpat per a usuaris fixes i 6,50€/àpat per als usuaris esporàdics. Inclou el servei de menjador i les activitats que es fan durant l'horari intel·lectiu. 
 • Es considerarà usuari fixe aquell/a alumne/a que es quedi sempre el mateix o mateixos dies de la setmana. Serà un usuari esporàdic quan es quedi fora dels dies fixats, o l’alumne/a que habitualment no fa ús del menjador.
 • El servei s’abona només per menús consumits, és a dir si algú habitual no es queda un dia o està malalt, no se li cobrarà, sempre que prèviament avisi a Campos Estela abans de les 10:00 h.
 • Per causes alienes a l’empresa (vaga general, de mestres, de monitors, o climatològiques, nevades etc...) es descomptarà el dia com una falta avisada.
 • No es pot fer ús del menjador amb quotes pendents de pagament de cursos o mesos anteriors
 • Lliurant els formularis d’inscripció a la secretaria o la bústia de l’AMPA. El cobrament del servei és farà mitjançant domiciliació bancària mensual, tant pels alumnes fixes com pels esporàdics.
 • Es domiciliarà una única quota per tots els serveis contractats. Les quotes inclouran els menús entre el dia 26 del mes anterior i el dia 25 del mes en curs i es domiciliaran entre els dies 30 i 5.
 • En cas de devolució de rebuts, s’avisarà a la família perquè realitzi un ingrés o una transferència bancària. Un cop fet, s’haurà d’enviar el comprovant bancari a l’empresa a través del mail: menjador.joanot@camposestela.com.
 • Cada rebut retornat es penalitzarà amb 5,15€, en concepte de despeses de gestió de la devolució.
 • Per fer ús del servei de menjador, encara que sigui de manera esporàdica, caldrà entregar complimentat el formulari d’inscripció.
 • Tot i ser usuaris habituals durant el curs anterior, cal tornar a omplir el formulari cada any per tal de renovar el servei.
 • Els alumnes que utilitzen el servei de menjador han de respectar la normativa de menjador.
 • Cap alumne pot marxar del menjador sense justificació i notificació prèvia.
 • Les famílies rebran un informe periòdic d’hàbits i comportament per escrit per tots els alumnes.
 • Les famílies intentaran adequar l’horari d’administració de medicaments fora d’hores de menjador. En cas de que no sigui possible, haureu de contactar amb Campos Estela i haureu d’entregar la prescripció del metge a la coordinadora.
 • Als alumnes becats, no se’ls aplicarà la beca fins que Campos Estela no rebi la confirmació per part de l’Escola o bé de Serveis Socials.
 • La gestió del servei de pícnic pels dies que els infants van d’excursió canvia respecte del protocol que es feia fins ara
 • En el cas de necessitar servei de pícnic, s’haurà de demanar amb un mínim de 48h d’antelació per telèfon al 93 674 50 16 o correu electrònic a menjador.joanot@camposestela.com
 • Aquest servei s'oferirà a tots els infants, ja siguin fixes o esporàdics, del servei de menjador. 
 • El preu serà de 6,20€/àpat pels usuaris fixes i 6,50€/àpat pels usuaris esporàdics

Si algun alumne/a té una necessitat específica alimentària (al·lèrgies, intoleràncies, necessitats especials en l’alimentació) cal que la família ho comuniqui a Campos Estela a través del formulari d’inscripció, adjuntant el certificat mèdic corresponent

 • Alumnes d’EI3:
  • A l’inici de curs es farà una reunió informativa per a les famílies dels alumnes d'EI3, per tal d'explicar el funcionament del menjador. S’avisarà a les famílies mitjançant una circular.
  • Els nens i les nenes d'EI3 han de portar pitet. El pitet cal que sigui gran i que estigui marcat amb el nom i cognom i el curs corresponent. A més a més, i per agilitzar la feina, han de ser pitets sense betes, dels que es posen pel cap. És convenient que el pitet que utilitzen els alumnes es canviï cada dia, per la qual cosa, cada dia us retornarem el pitet utilitzat. Per tant, cada dilluns ens heu de fer arribar els pitets necessaris per tota la setmana.
  • Els alumnes d'EI3 que tenen per costum fer migdiada també cal que portin una tovallola amb el nom, per estendre-la a les hamaques que s'utilitzen per dormir. Per facilitar l’autonomia dels nens/es a l’hora de la migdiada cal que aquests portin calçat amb velcros.
  • Si voleu que el nen/a faci migdiada, s’haurà d’indicar al full d’inscripció.

 

Per a les incidències i modificacions relacionades amb el menjador (si el nen/a es queda o no es queda a dinar, sol.licitar menú de dieta, canvis en els dies habituals …), cal que us poseu en contacte directament amb l’empresa gestora Campos Estela

Podeu fer-ho a:
menjador.joanot@camposestela.com
93 674 50 16

Pel cas particular de les incidències sobre facturació, mireu l'apartat "Incidències amb els rebuts"

Per a assegurar una bona comunicació, indiqueu al correu:
- Curs i nivell (A o B, el que correspongui)
- Nom del nen/a
- Motiu del canvi o incidència

És molt important que la comunicació es realitzi abans de les 10h del dia en qüestió.

Només pels casos que siguin urgents, hi haurà una atenció telefònica de 12:00 a 14:30 hrs, en el següent telèfon: 669.235.723.

NOTA: NO CAL QUE ENVIEU L'EMAIL O POSEU EN CÒPIA A L'AMPA

Al següent link trobareu els menús que es serveixen al menjador.

http://www.ampajoanot.cat/documentacio/category/menjador-2

Per tal de resoldre només les incidències relacionades amb la facturació, envieu la vostra comunicació a
rebuts@camposestela.com

Per a la resta d'incidències (mireu l'apartat "Canvis relacionats amb el menjador") cal seguir utilitzant l'adreça habitual de menjador.joanot@camposestela.com

Descripció de les activitats extraescolars i funcionament

S’inicien a principi de curs i acaben al juny, excepte Natació, Programació i Anglès que comencen a l’octubre i acaben al maig.

De 16:30h, que acaba l’activitat lectiva de l’escola, a 17:00h, que comencen les activitats, els monitors estan amb els alumnes perquè puguin berenar el que porten de casa abans de començar l’activitat (no es poden portar sucs ni làctics), excepte en el cas de natació Malibú que són els pares qui porten els alumnes a les instal·lacions del Malibú.

 • Les activitats són gestionades per l’AMPA i prestades per les diferents empreses proveïdores: Club Gimnàstic Castellarnau, l’Escola d’Idiomes FIAC, Codelearn, Malibú, Club Natació Sabadell i Mag Àlex Ferrer.
 • L'AMPA col·labora amb el Consell Esportiu del Vallès Occidental participant en les activitats que organitza.
 • Per a poder dur a terme les activitats amb una qualitat i un funcionament correcte, hi haurà un mínim i un màxim de nens per activitat
 • Si una vegada finalitzades les inscripcions no s'assolissin o es superessin els mínims/màxims d'inscrits establerts, la vocalia corresponent intentarà cercar les solucions més factibles, donant prioritat a la continuïtat de l’activitat (als nens/nenes que ja feien l'activitat l'any anterior)
 • No és convenient efectuar canvis d'activitats i no es retornaran les quotes abonades una vegada iniciades.
 • Tots els equipaments aniran a càrrec de les famílies
 • El Consell Esportiu del Vallès Occidental organitza activitats i trobades (competitives o no competitives) per a les extraescolars de: Poliesportiu (P5), Iniciació a l’esport (1r-2n), Futbol-Bàsquet (1r-2n), Tennis Taula, Futbol (3r-6è),  Bàsquet (3r-6è), Rítmica (de 1r a 6è) i Escacs (1r-6è)
 • Qui vulgui participar en les activitats i trobades s’haurà de comprometre prèviament.
 • Per realitzar aquestes activitats els nens i nenes els hem d’inscriure al Consell Esportiu i això té un cost. L’AMPA subvenciona una part per nen i les famílies han d’assumir la resta.
 • Aquest cobrament es farà en el primer cobrament de l’activitat d’extraescolars.
 • Els monitors respectius assistiran a cada una d'aquestes trobades i es faran càrrec dels nens durant les activitats. No s’encarregaran de portar-los fins el lloc de l’activitat i una vegada finalitzada, els pares es faran responsables dels seus fills

Per a facilitar el correcte funcionament de les activitats extraescolars és convenient avisar en aquells casos en que l’alumne/a, per el motiu que sigui, no pugui assistir a l’activitat extraescolar.

Per a facilitar al màxim aquesta comunicació, us facilitem les dades de contacte per a cada activitat:

 • Menjador: mireu a l'apartat MENJADOR--> Canvis relacionats amb el menjador
 • Anglès (FIAC): serveiescola@fiac.cat // Telèfon: 93 725 28 90
 • Natació al CNS: info@ampajoanot.cat
 • Natació al Malibú: info@ampajoanot.cat
 • Programació i Robòtica: sabadell@codelearn.cat
 • Club Gimnàstic Castellarnau: Posar una nota a la motxilla perquè el tutor/a la faci arribar al monitor de l’activitat i enviar un correu electrònic a extraescolarsjoanot@gmail.com

Si algun nen/nena ha de sortir de l'escola entre l'hora de sortida de l'escola i l'hora d'inici de l'activitat, cal avisar-ho i portar un justificant signat pels pares.

 • A càrrec de Club Gimnàstic Castellarnau.
 • Descripció: En aquesta activitat es farà una petita introducció al teatre i a la dansa.
  L’objectiu és que els participants es vagin familiaritzant amb les tècniques representatives (mim, imitacions, experimentació de la pròpia creativitat, seguiment del ritme musical, etc.)
 • Equipament: roba còmoda i mitjons
 • A càrrec de Club Gimnàstic Castellarnau
 • Descripció: En aquesta activitat es treballen activitats molt completes i diverses tals com l'expressió corporal, desplaçaments, llançaments, danses, jocs, rotacions, equilibris, salts, esquema corporal... En definitiva, la descoberta i la iniciació de l'aprenentatge de tot el que el nostre cos pot fer. Aquesta activitat sempre anirà acompanyada d'una part dirigida i una part lliure, ja que és molt important que els nens i les nenes descobreixin per sí mateixos, a través de l'experimentació lliure, el que el seu cos és capaç de fer (sempre amb la conducció de l'adult).
 • Equipament: roba còmoda i mitjons
 • A càrrec de Club Gimnàstic Castellarnau
 • Descripció: Es treballa la base dels diferents esports d’una forma molt general per tal que comencin a adquirir coneixements dels diferents esports (futbol, bàsquet, handbol, atletisme). S’utilitza molt el joc com a eina per treballar aspectes tècnics. També es fan situacions de joc. Durant el curs faran alguna trobada amb altres escoles i entre ells.
 • Equipament :
  • Per les classes: Roba esportiva, bambes. 
  • Trobades: samarreta/dessuadora de l’escola
 • A càrrec de Club Gimnàstic Castellarnau
 • Descripció: En aquesta activitat s’ensenyarà la base tècnica de la gimnàstica rítmica (equilibris, girs, salts, ones, pilota, corda i cèrcol) i de l’acrobàtica (tombarelles, rodes, elevacions, torres). També es treballaran diferents estils de ball i les sessions es realitzaran amb música. Es faran trobades amb altres escoles.
 • Equipament :
  • Per les classes: Roba esportiva ajustada, mitjons i (opcional) punteres.
  • Per les trobades: complements que es detallaran segons el tema de la trobada

 

 • A càrrec de Club Gimnàstic Castellarnau
 • Descripció: Es treballarà la base tècnica i tàctica de diferents esports. Entre d’altres es faran futbol, bàsquet, handbol, hoquei, atletisme, cross. Els nens participaran a les trobades organitzades pel Consell Esportiu de Sabadell. També es realitzaran al llarg del curs partits amistosos.
 •  Equipament :
  • Per les classes: Roba esportiva, bambes. 
  • Trobades: samarreta/dessuadora de l’escola
 • A càrrec de Club Gimnàstic Castellarnau
 • Descripció: Es treballarà la base tècnica i tàctica del bàsquet i del futbol, també es treballaran continguts d’altres esports per complementar. Els nens participaran a les trobades organitzades pel Consell Esportiu de Sabadell i partits de bàsquet i de futbol organitzats i gestionats pel club Gimnàstic Castellarnau.
 • Equipament :
  • Per les classes: Roba esportiva, bambes. 
  • Trobades: samarreta/dessuadora de l’escola.
  • Partits: equipament de l’escola

 

 • A càrrec de Club Gimnàstic Castellarnau
 • Descripció: Es faran dos grups per edats i nivell. Es treballaran els diferents continguts bàsics: col·locació de fitxes, iniciació al joc, partides simultànies, campionats interns i jugades d’estratègia. Participaran a la lliga organitzada pel Consell Esportiu de Sabadell (divendres a la tarda)
 • A càrrec de Club Gimnàstic Castellarnau
 • Descripció: Els participants treballaran la base tècnica d’aquest esport: serveis i cops bàsics, joc individual i en parelles, competicions, rodes. Participaran a la lliga organitzada pel Consell Esportiu de Sabadell (divendres tarda).
 • Equipament: Roba esportiva, bambes

 

 • A càrrec de Club Gimnàstic Castellarnau
 • Descripció: En aquesta activitat s’ensenyarà la base tècnica de la gimnàstica rítmica: equilibris, girs, salts, ones, pilota, corda, cèrcol, maces i cinta. Les sessions es realitzaran amb música. Al llarg del curs faran trobades amb altres escoles i participaran a les competicions del Consell Esportiu de Sabadell.
 • Equipament :
  • Per les classes: roba esportiva ajustada i mitjons esportius i/o punteres.
  • Exhibicions i trobades: complements que es detallaran segons el tema de la trobada.
  • Competicions : Mallot de l’escola (preu aproximat 32€) i (opcional) punteres (preu aproximat 10€)
 • A càrrec de Club Gimnàstic Castellarnau
 • Descripció: Es faran dos grups per edat.  Dins d’aquesta activitat s’ensenyarà la base tècnica de la gimnàstica acrobàtica: tombarelles, rodes, elevacions, torres, etc. Les sessions es realitzaran amb música.  Al llarg del curs es faran trobades amb altres escoles.
 • Equipament :
  • Per les classes: roba esportiva ajustada i mitjons esportius
  • Exhibicions i trobades: Mallot de l’escola i complements que es detallaran segons el tema de la trobada
 • A càrrec de Club Gimnàstic Castellarnau
 • Descripció: Es treballaran aspectes bàsics del patinatge: equilibri, caigudes, tipus de desplaçaments, frenades, girs, seguretat vial, habilitats, manteniment, ... fins arribar a l’etapa de l’hoquei.
 • Els nens/es que vulguin, podran participar a la competició d’hoquei de Nadal (primera trobada d’hoquei per a molts nens/es, on podran experimentar la pràctica d’aquest esport) i a partir del mes de gener a la Lliga d’hoquei 3x3 intercentres de Sabadell (6 – 8 jornades; dissabtes tarda o diumenge matí a La Bassa). Les competicions són voluntàries i la durada dels partits és de 20’.
 • Si el nen/a no té patins de línia ni proteccions, l’entitat organitzadora llogarà durant el primer trimestre d’activitat el material necessari, el cost del lloguer és de 6€ pel desgast del material.
 • Equipament :
  • Per les classes: roba esportiva, mitjons esportius llargs, patins i proteccions.
  • Competicions: samarreta d’hoquei de l’escola (preu aproximat 25€), patins de línia, proteccions (mans i genolls) i casc (pot ser de bicicleta o d’hoquei).

 

 • A càrrec de Club Gimnàstic Castellarnau
 • Descripció: Es treballarà la tècnica i tàctica adient a l’edat dels participants: passada, xut, control, conducció, inici jugades d’estratègia, rotacions i reglament. Participaran a la lliga organitzada pel Consell Esportiu de Sabadell.
 • Equipament :
  • Per les classes: roba esportiva i bambes
  • Partits: equipament de futbol de l’escola
 • A càrrec de Club Gimnàstic Castellarnau
 • Descripció: Es treballarà la tècnica i tàctica adient a l’edat dels participants: bot, passes, marcatge – desmarcatge, entrades a cistella, treball de tir, blocatges i reglament. Participaran a la lliga organitzada pel Consell Esportiu de Sabadell.
 • Equipament :
  • Per les classes: roba esportiva i bambes
  • Partits: equipament de bàsquet de l’escola
 • A càrrec de Club Gimnàstic Castellarnau
 • Descripció: Dins d’aquesta activitat es treballa la vocalització, el domini de l’espai, les improvisacions, etc. Es prepararà una obra per final de curs.
 • Equipament :
  • Per les classes: roba còmoda.
  • Per l’obra: s’informarà en el moment que l’obra estigui treballada

 

 • A càrrec de FIAC Escola d’idiomes (centre FIAC Rambla - Plaça Vapor Gorina)
 • Cursos de dues hores setmanals, tenint en compte els grups d’edat i els nivells
 • L’import dels llibres dels alumnes es cobra el mes d’octubre i el preu varia en funció del curs i el nivell (entre 19 i 62€)
 • Es donarà prioritat a la continuïtat de l’activitat (sempre que es porti la inscripció dins el període establert)
 • Els grups es divideixen en Play Group, Kids i Junior A-B-C-D. FIAC és qui decideix els grups depenent del nivell del nen.
 • Per a alumnes de Play Group (P5) i Kids (1r), les classes seran amb professorat de FIAC a les instal·lacions de la nostra escola.
  • Horari: 16:30 17:00 Berenar // 17:00-18:00 Classe 
 • Pels alumnes de Junior (2n-6è) les classes es faran a les instal·lacions de la FIAC Rambla.  Els alumnes de Junior A aniran acompanyats per monitors a la FIAC i la resta hi hauran d’anar sols. Els pares els han d’anar a recollir o bé avisar que marxen sols.
  • Horari: 16:30 sortida del Joanot amb monitor (2n i 3r) // 16:45-17:45 Classe

 

Discovery Tic:

 • De 1r a 3r - dimarts o dijous de 13h45 a 14h45
 • Activitat que introdueix a l'infant, de manera lúdica, a la robòtica, programació i pensament computacional.
 • Es potenciarà la part més manipulativa de la robòtica, és a dir, el muntatge, i s'introduiran les nocions de sensors del robot.
 • Començarem a treballar la programació amb el mètode Codelearn i programant els robots de Lego. Treballarem amb: Robots Lego, Bee Bot, Probot, Sphero, Impressió 3D entre altres activitats.
 • L'objectiu de l'activitat és introduir a l'alumne en les nocions bàsiques de la programació d'una manera molt lúdica i educativa.

Pensament Computacional amb Codelearn:

 • De 4t a 6è - dimarts o dijous de 12h30 a 13h30
 • Activitat que treballa la programació i el pensament computacional, que ens ensenya a resoldre problemes.
 • Es presenta un joc on els reptes (exercicis d’estudi) tenen la seva recompensa (avançar en la història) i permeten a l’alumne anar millorant i adquirint coneixements a mesura que progressa en l’aventura.
 • Es treballa: Logo, Karel, Scratch, Python, impressora 3D, Probots, Lego Mindstorms, Makey makey...
 • A càrrec de Malibú Esportiu.
 • Disponible per a tots els cursos, des de P3 fins 6è.
 • L’activitat es farà de l’octubre al maig. Es pot triar el dia per fer-la: dimarts o dimecres
 • Normativa:
  • Els nens hauran d'anar acompanyats al Malibú Esportiu pel seus pares o pels responsables que els seus pares assignin.
  • Dins els vestidors, per raons d'higiene no es permet menjar.
  • No és necessària la presència de familiars a les classes de natació, excepte P3 i P4.
  • Pels que venen a recollir els nens al final de la sessió, es permet tan sols un familiar per nen/a als vestidors
  • Les faltes d'assistència durant el curs no es recuperen. En cas de no assistir cal notificar per e-mail a natacio@ampajoanot.cat.
  • Els monitors treuen el clor amb aigua calenta abans de deixar la piscina, per tant ja NO ES PODEN dutxar els nens als vestidors. Aquesta norma és de rigorós compliment per a facilitar el trànsit i canvi de grups. 
  • Un alumne que no segueixi les instruccions dels monitors, que no respecti les instal·lacions o no porti l'equip necessari pot ser no admès a la classe. 
  • En cas que l'alumne no pugui assistir a les classes preguem que ens ho justifiquin.
 • Equipament:
  • Banyador 
  • Tovallola 
  • Gorra de bany 
  • Ús de peücs de piscina obligatori

 

 • A càrrec del Club Natació Sabadell
 • Disponible per a tots els cursos, des de P3 fins 6è
 • L’activitat es farà de l’octubre al maig. Es pot triar el dia per fer-la: dilluns o dijous
 • Al Club Natació, els nens i nenes aniran acompanyats de monitoratge. Els recollirana partir de les 16:15h, un cop al Club, els monitors els canviaran i berenaran després del curset.
 • El curs es farà de 17:00h a 17:45h, els monitors els vesteixen i els pares/mares o persona responsable assignada els recollirà pel Carrer Alguersuari Pascual (Gran Via). L'hora de recollida és a les 18:15h.
 • Normativa:
  • Els pares/mares no poden entrar a la piscina, només ho poden fer els que tinguin el carnet de soci, però aquests tampoc podran anar als vestuaris, per no intercedir en el bon funcionament del curset.
  • En cas que l'alumne no pugui assistir a les classes cal avisar al tutor/tutora de la classe per a que aquest/a informi als monitors de l'activitat i notificar per e-mail a natacio@ampajoanot.cat.
  • Els monitors treuen el clor amb aigua calenta abans de deixar la piscina.
  • Us demanem que faciliteu la feina als monitors i que els nens i nenes vagin vestits amb roba còmoda: xandall, bambes amb velcro. I evitar les mitges, botes i cordons els dies de piscina.
  • Tot ha d’anar marcat amb el seu nom.
  • No es pot menjar als vestuaris.
 • Equipament:
  • Banyador (fàcil de treure i posar)
  • Casquet de bany (el facilita el Club el primer dia de curset)
  • Xancles
  • Tovallola o barnús
  • Raspall de cabell o pinta
  • Bossa per posar la roba mullada
  • Roba interior de recanvi
  • Gorra de llana per l’hivern
  • Paraigües o impermeable en cas de pluja

** En el cas que el nen/a hagi de portar peücs, haurà de ser amb prescripció mèdica

Descripció dels tallers de matí i país de follets (tardes)

 • A càrrec de Club Gimnàstic Castellarnau
 • Descripció: Als tallers matinals es realitzaran activitats de plàstica, jocs, taller de contes i activitats creatives.
 • Normativa:
  • L’accés es fa per la porta de la plaça Sant Joan, entrant directament al menjador.
  • Els nens i nenes que vulguin poden portar l’esmorzar i menjar-se’l durant el servei.
  • Els usuaris són els alumnes d’EI 3 fins a 3r i de 4t a 6è, quan la família ho sol·liciti.
 • Horaris i preus
  • L’inici és el mateix dia que comença el curs
  • A partir de ¾ de 8 (25€ / mes)
  • A partir d’¼ de 9 (19€ / mes)
  • Servei esporàdic (2,80 € per dia)
 • Inscripcions i formes de pagament:
  • Heu de fer-nos arribar els formularis a la secretaria de l’AMPA o bé a la bústia de l’AMPA. En el cas d’esporàdics el responsable del nen haurà de facilitar les dades personals en el moment de fer ús del servei.
  • El pagament del servei es farà mitjançant domiciliació bancària tant en habituals com en casos de servei esporàdic

 

 • A càrrec de Club Gimnàstic Castellarnau
 • Descripció: Tardes de 16:30 a 17:30h on els nens i nenes faran activitats i podran berenar el que portin de casa
 • No es pot sortir abans de les 17:30h
 • S’inicia el mateix dia en que comença el curs, i preus són els següents:
  • 1 dia / setmana: 13,50€ / mes
  • 2 dia / setmana: 19,50€ / mes
  • 3 dia / setmana: 25,50€ / mes
  • 4 dia / setmana: 31,50€ / mes
  • 5 dia / setmana: 37,50€ / mes
  • Servei esporàdic: 6,50€ / dia
 • Inscripció: Cal que feu arribar els formularis d’inscripció (AMPA i Club Gimnàstic) a la secretaria de l’AMPA o bé a la bústia de l’AMPA.
 • En el cas d’esporàdics s’haurà d'enviar un correu a extraescolarsjoanot@gmail.com facilitant les dades personals del nen/a
 • Recordeu avisar també a l'escola en els casos esporàdics
 • El pagament del servei es farà mitjançant domiciliació bancària tant pels usuaris habituals com en casos de servei esporàdic

Preguntes relacionades amb les bates i la roba esportiva

Aquesta vocalia s’encarrega de comprar i subministrar a l’escola les bossetes que faran servir els infants que inicien EI3, i que se’ls fa entrega durant la festa major de l’escola. Es tracta d’un detall de l’AMPA envers aquests nous alumnes.

La vocalia també gestiona la compra de roba esportiva amb el logo de l'AMPA per les activitats extraescolars gestionades per l’AMPA (samarretes de màniga curta, dessuadores i jaquetes); les bates per plàstica i bosses de roba, utilitzades bàsicament a Educació Infantil per portar berenars/esmorzars o per les mudes de recanvi.

La gestió per part  de l’AMPA es fa per tal d’uniformar aquest material entre l’alumnat a l’escola. Poden adquirir material tant els nens de nova incorporació, com alumnes que ja estan a l’escola i que vulguin renovar aquest material o segons les necessitats.

Cada any a principi de curs, l’AMPA fixa un dia en que es fa el repartiment dels llibres per als alumnes. Aquest mateix dia es poden comprar les bates i la roba esportiva (pagament amb targeta). Hi haurà mostres de totes les talles per emprovar.

Els nens que comencin P3, no caldrà que comprin la motxilla, ja que l'AMPA els hi regala, pintada pels nens de 3r curs.

Una vegada passat aquest dia, es pot passar per la secretaria de l’AMPA i, en cas que hi hagi estoc, es poden comprar bates i roba d'esport. Allí trobareu diferent talles per emprovar i els preus (el pagament caldrà fer-lo llavors en efectiu).

A l'octubre hi ha una reunió informativa per les extraescolars de futbol, bàsquet i hoquei. Aquest dia també es poden encarregar les equipacions per les competicions d'aquests esports i es compren totes conjuntament un cop iniciada l'extraescolar.

La comanda de bates i bosses és prèvia a la venda a les famílies, per tant les famílies poden comprar segons l’estoc que disposi l’AMPA.

En canvi la roba esportiva es demana al proveïdor un cop feta la comanda i fet el pagament per part de les famílies. La roba no es lliura fins al cap d’unes setmanes, un cop iniciat el curs.

Mitjans de comunicació de l'AMPA

Per contactar amb l’AMPA us aconsellem que envieu un correu a:
info@ampajoanot.cat.

Pels temes urgents que necessitin resposta ràpida podeu trucar al 93 727 14 00 o passar pel despatx de l’AMPA durant l’horari que trobareu al peu d'aquesta web.

Recordeu que l'AMPA, l'Escola i els pares Delegats als Consell Escolar gestionen diferents activitats i que cal que s'adreceu a qui correspongui segons els vostres dubtes.

Trobareu el correu de Pares del Consell al peu d'aquesta web i la informació de contacte amb l'Escola i la Direcció a la web de l'escola www.xtec.cat/ceipjoanotalisanda/

Per a poder subscriure’s a la llista de distribució de correus i estar informat en tot moment dels temes gestionats per l’AMPA, només cal introduir una adreça de correu al formulari que trobareu al peu d'aquesta web, sota el text "Llista de Distribució de Correus"

D'aquesta forma rebreu les comunicacions que s'envien per email des de l'AMPA a totes les famílies.

Si voleu donar-vos de baixa del servei, només cal que seguiu les instruccions que trobareu al peu de qualsevol dels correus enviats a través d’aquesta llista de distribució.

Entre les diferents pestanyes del menú de l'esquerra de la web de l'AMPA, trobareu una anomenada Calendari.

A l'accedir, veureu un Calendari on intentem posar les dates importants de les activitats que gestionem (inici-fi de les extraescolars, activitats per pares-mares, ...) així com dates assenyalades del calendari escolar (vacances, dies de lliure disposició, ...)

Amés d'accedir a la web de l'AMPA per consultar-lo, també podeu sincronitzar-vos al calendari si disposeu d'un compte Google. Per a fer-ho, només cal que clickeu al botó "+GoogleCalendario" que surt a sota del calendari i seguiu les instruccions.

 

 

Una vegada sincronitzats, podreu configurar el Google Calendar del vostre PC o la App del vostre mòbil per a que, si ho desitgeu, us saltin avisos relacionats amb aquests esdeveniments.

Al següent enllaç trobareu un tutorial explicatiu sobre el Calendari i les opcions de sincronització

www.ampajoanot.cat/documentacio/item/tutorial-calendari-ampa

 

Oferta d'activitats dirigides als pares i mares

 • L’AMPA organitza puntualment activitats per a pares i mares: xerrades, sortides, activitats esportives, que ens ajuden a conèixer-nos, passar una bona estona plegats i crear sinergies entre tots
 • Us recordem que les famílies sense fills matriculats a l’escola hauran de pagar en concepte de matricula d’ingrés 20€, per unitat familiar, a més de la quota de l’activitat.
 • Per tramitar la inscripció de cada activitat cal omplir el full d’inscripció a les activitats de pares i mares de l’AMPA i el full d’inscripció de l’empresa. Si en algun moment del curs no s’arriba al mínim de persones inscrites, es reconsiderarà amb els participants la continuïtat de l’activitat.
 • A càrrec del Club Gimnàstic Castellarnau
 • Aquestes classes de preparació física per a pares estan dirigides  a aquelles persones que vulguin tenir cura de la seva salut i la seva forma física mitjançant una sèrie d’exercicis que treballaran la seva educació postural, resistència física, flexibilitat i tonificació muscular per gaudir d’un millor estat físic
 • Realitzarem jocs, circuits, abdominals, estiraments i tonificació general.
 • Les classes són dimarts 20:30 a 21:30h i es faran a l’escola. 
 • El preu és de 13,50€/mes  
 • L’activitat comença i finalitza amb el curs escolar (de setembre a juny). Amb possibilitat d’ampliar fins juliol.
 • Les classes de ioga estan preparades i creades per millorar l’elasticitat, la tonicitat i la flexibilitat física. Equilibrar el cos i la ment a traves de postures físiques i exercicis respiratoris específics. Aprendre a saber gestionar l’estrès a traves de la relaxació profunda física i mental. Iniciació a la meditació
 • Les classes són dimarts de 19:15 a 20:15h i es faran a l'escola
 • L’activitat comença al setembre i finalitza al juny
 • El preu és de 22/mes
 • Si en algun moment del curs no s’arriba al mínim, es reconsiderarà amb els participants la continuïtat de l’activitat
 • Cal portar roba còmoda i mitjons antilliscants
 • Veniu a passar una estona divertida tot gaudint d’aquest esport. Un cop al mes us convidem a participar als partits de futbol amistosos de pares i mares de la nostra escola. 
 • Els partits tindran lloc al pati de l’escola el tercer dilluns de cada mes de 20:00 a 21:30h. En cas de pluja o coincidència amb algun esdeveniment esportiu important o altres es pot posposar el partit a dilluns següent. L’activitat comença a l’octubre i finalitza al juny. 
 • Per tramitar la inscripció cal omplir el full d’inscripció a les activitats de pares de l’AMPA. 
 • Els participants hauran de portar una samarreta blava i una altra blanca
 • A càrrec del Club Gimnàstic Castellarnau
 • Consisteix en una activitat cardiovascular que combina exercicis de tonificació amb passos de balls llatins. Les coreografies estan basades en passos senzills i repetitius, cosa que fa que sigui molt fàcil seguir-la i no cal una preparació física en concret. La zumba permet tonificar, elevar les pulsacions i cremar calories
 • Les classes són dilluns de 20:30 a 21:30h i es faran a l'escola
 • L’activitat comença al setembre i finalitza a juny
 • El preu és de 16€/mes (pagaments bimensuals)
 • Si en algun moment del curs no s’arriba al mínim d'alumnes, es reconsiderarà amb els participants la continuïtat de l’activitat

Vocalia de Lleure i les seues activitats

Objectiu de la vocalia:

 • Organitzar des de l'AMPA activitats de lleure per als nens/es de l'escola
 • Promoure la participació de les famílies en les festes i activitats organitzades per l’escola i col·laborar amb aquesta en la seva preparació

Exemples d'activitats que es duran a terme al llarg del curs:

 • Tallers de cuina per a nens/es entre P5 i 6è
  • Taller Galetes de Nadal
  • Taller Sant Jordi
  • Taller Estiu
 • Col·laboració amb l'escola per a fer la Cantada de Nadal oberta a totes les famílies
 • Sortides en família

Descripció dels Casals organitzats per l'AMPA

 • L'AMPA ofereix casals durant els períodes de vacances de Nadal, Setmana Santa i Estiu
 • Els casals són gestionats a través d'una empresa externa especialitzada.
 • Abans de l'inici del casal surt la promoció amb preus, temàtica,... i s'estableix un període d'inscripció previ que cal respectar.
 • En els períodes de Nadal i Setmana Santa no queda garantit el servei atès que està sotmès a un mínim d'inscripcions per a que es pugui dur a terme.
 • Les famílies no sòcies de l'AMPA hauran de pagar un 15% extra del preu (o la quota íntegra de l'AMPA com a màxim), a més del preu del casal.

Descripció i objectius de la vocalia d'inclusió

Una escola per a tots, que integra a tots el infants, amb dificultats, trastorns diversos, patologies neurològiques, diferents capacitats físiques, psíquiques i sensorials, infants en risc d’exclusió social, nouvinguts o amb nivell socioeconòmic baix. És una escola que ofereix un ensenyament personalitzat a cadascun dels seus alumnes, partint d´un previ coneixement de tots ells i de les seves necessitats, on cada individu pot créixer el màxim dins les seves possibilitats, una escola que minimitza les barreres i potencia les capacitats de cada infant.

L’educació inclusiva afavoreix l’equitat i la cohesió social.

Implica les tres “P”: presència, participació i progrés. La inclusió dels infants és un dret reconegut, és el nostre model a la Llei d’Educació Catalana (és un tema molt seriós perquè condicionarà la seva futura autonomia i qualitat de vida).

Amb els infants amb NEE (tot tipus de diversitat funcional, malalties minoritàries, al·lèrgies extremes, etc.)  la inclusió representa el dret que tenen d’anar a l’escola ordinària (venir a la nostra escola) amb els suports específics per desenvolupar i potenciar al màxim les seves capacitats. És molt important i necessari que el professorat conegui les necessitats individualitzades de tots aquests infants per adequar l'entorn escolar i saber com actuar en cada cas  (per exemple, si es necessita atenció mèdica urgent).

Com ja hem dit, cada comissió inclusiva basa els seus objectius en base a les seves necessitats. A tall d’exemple enumerem uns possibles objectius:

 1. Facilitar una via de comunicació entre les famílies i l’escola.
 2. Crear un equip inter i transdisciplinari de TREBALL d´ESCOLA INCLUSIVA: Direcció escolar- Equip docent– AMPA –Comissió Inclusiva a fi de localitzar i preveure les necessitats específiques dels infants amb NEE, amb discapacitat i/o trastorn del desenvolupament, infants en risc d’exclusió social, nouvinguts o nivell socioeconomic baix, que comporti una necessitat d´adaptació a certes activitats organitzades pel centre escolar perquè tots els infants hi tinguin accés (menjador, activitats esportives, extraescolar, sortides, etc.)
 3. Crear reunions  periòdiques per  donar suport a les famílies  que ho sol·licitin,  oferir un espai on es pugui parlar de tot allò que ens preocupa, recollir les diferents demandes, problemàtiques en l´entorn escolar i extraescolar i treballar en equip per resoldre-les en la mesura del possible, així com generar idees i suggeriments per a la millora contínua.
 4. Informar i assessorar sobre temes d´interés social, educatiu i sanitari: beques, certificat de discapacitat (CAD), dictamen d’escolarització, plans d’adaptació individualitzada, centres de teràpies, etc.), a través d´experiències pròpies i facilitar la dinàmica dels tràmits.
 5. Obtenir recursos econòmics a través d´activitats a l´escola (cines, sorteigs, concerts, etc.) perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats en horari lectiu i no lectiu.

 

Contacta amb l'AMPA

 • Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.
 • 93 727 14 00

  Horari d'atenció al públic:
  dimarts i dijous de 9 a 12:00h i de 16:30 a 19:00h

  En període de vacances escolars:

  dilluns a divendres
 de 9 a 11:00h.
 A l'agost tancat.

Pares al Consell Escolar

 • Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.
  Posa't en contacte amb els representants del pares i mares al Consell Escolar de l'escola

Contacta amb Menjador

Per a qualsevol comunicació al servei de menjador de canvis de dia o anul·lacions, cal que contacteu directament amb a:

 • Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.
 • 93 674 50 16

Sempre que calgui comunicar un canvi d’un usuari fixe, aquest haurà de ser abans de les 10:00h.

Només pels casos que siguin urgents, hi haurà una atenció telefònica al 669.235.723, només de 12:00 a 14:30h.